Skip to content
Research data finder
FI|EN

Finnish Lifestyles Survey 1995

Metadata completeness
60.0 %

Data used
Dataset title
Description
Language
No language
Author
Alasuutari, Pertti
Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Distributor
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Send a message
http://www.fsd.uta.fi/
Owner
Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos
Contributor
Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos

Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos

Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos

Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden laitos

Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kansanterveyslaitos

Kuluttajatutkimuskeskus

Kuntoutussäätiö

Oulun yliopisto. Sosiologian laitos

Poliisiopisto

Stakes

Tasa-arvotoimisto

Tilastokeskus

Yleisradio. Tutkimus- ja kehitysosasto
Other
License

Other (Not Open)

Copyright notice

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Citation

Alasuutari, Pertti (Tampereen yliopisto): Elämäntyylitutkimus 1995 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-08-20). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1229

Show more citation formats
Geographical areas covered
Suomi
Period of time covered
1995 to 1995
Project and funding information

No funding information is available.

Identifier
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1229
Related data
Reference to dataset
FSD1229
Dataset lifecycle events
Most recent data modification date
2018-08-20
Additional information

Comments

Please log in to comment.