Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

8 datasets found
 • Metadata: 3/5

  Benchmarks 2009

  The NLS benchmark register contains information about nationwide control points and benchmarks. The marks are mainly horizontal and elevation benchmarks measured by the National Land Survey of Finland (NLS). In addition, the benchmark register contains horizontal and elevation benchmarks in class I measured by the Finnish Geodetic Institute. The benchmark...
 • Metadata: 3/5

  Benchmarks 2009, shape

  The NLS benchmark register contains information about nationwide control points and benchmarks. The marks are mainly horizontal and elevation benchmarks measured by the National Land Survey of Finland (NLS). In addition, the benchmark register contains horizontal and elevation benchmarks in class I measured by the Finnish Geodetic Institute. The benchmark...
 • Metadata: 2/5

  Siltojen korkeudet

  Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston vuorovaikutteisesti luokitellun pistepilven silta-luokan (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 10, Bridge) pisteistä laadittu korkeusmalli siltojen kansien korkeuksista. Siltapisteiksi on luokiteltu manuaalisesti sillat, joiden alla on vapaa veden virtauskohta. Luokittelu ja siten myös siltarasteri on tehty...
 • Metadata: 2/5

  Järvien ja jokien luotauspisteet

  Aineisto kattaa ympäristöhallinnon tekemien sisävesien (järvet, joet) luotauksien syvyystiedot. Tietoja käytetään järvien ja jokien syvyysaineiston (syvyyskäyrät ja -alueet sekä maksimisyvyyspiste) tuottamiseen. Luotauspisteisiin on yhdistetty luotauksen lähtötasotieto sekä järvien osalta järvien fysiografiatietoja SYKEn ylläpitämästä järvirekisteristä....
 • Metadata: 2/5

  Järvien ja jokien syvyysaineisto

  Sisävesien (järvet, joet) syvyysaineisto perustuu pääosin ympäristöhallinnon tekemiin syvyysluotauksiin. Luotauspisteaineistosta on SYKEssä johdettu syvyyskäyrät ja -alueet sekä järven maksimisyvyyspiste- aineistot. Järvien luotaus- ja maksimisyvyyspisteisiin sekä syvyysalueisiin on yhdistetty fysiografiatietoja SYKEn ylläpitämästä järvirekisteristä. Nämä...
 • Metadata: 3/5

  General map 2010, 1:4 500 000

  General map 1:4 500 000 by the National Land Survey is a general map dataset depicting the terrain of the whole of Finland. General map 1:4 500 000 has been produced by using data from General map 1:1 000 000, Map names of the product Geographic names and Municipal division 1:4 500 000. The key objects on General map 1: 4 500 are waterways, the traffic...
 • Metadata: 3/5

  Benchmarks, CSV, 2016

  The NLS benchmark register contains information about nationwide control points and benchmarks. The marks are mainly horizontal and elevation benchmarks measured by the National Land Survey of Finland (NLS). In addition, the benchmark register contains horizontal and elevation benchmarks in class I measured by the Finnish Geodetic Institute. The benchmark...
 • Metadata: 3/5

  Benchmarks, shape, 2016

  The NLS benchmark register contains information about nationwide control points and benchmarks. The marks are mainly horizontal and elevation benchmarks measured by the National Land Survey of Finland (NLS). In addition, the benchmark register contains horizontal and elevation benchmarks in class I measured by the Finnish Geodetic Institute. The benchmark...