Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

8 datasets found
 • Metadata: 2/5

  Vähittäiskaupan toimipaikat

  Vähittäiskaupan toimipaikat -aineisto kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin kaikkien myymälöissä tapahtuvan vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat. Aineisto on vuodelta 2015. Toimialaluokitus on vuodelta 2008. Vähittäiskauppa-aineistosta on tuotettu erillinen päivittäistavarakauppa-aineisto, joka kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja...
 • Metadata: 2/5

  Rakennusperinnön inventointi kohteet ja alueet

  Aineisto sisältää sekä maakunnalliset että paikalliset rakennuskannan inventointikohteet ja -alueet. Maakunnalliseen aineistoon on digitoitu maakuntakaavoitusta palvelevat maakuntaliittojen teettämät inventoinnit ja paikalliseen aineistoon on digitoitu paikalliset inventoinnit kuten esim. kuntien teettämät kuntakohtaiset tai kaava-alueen inventoinnit sekä...
 • Metadata: 2/5

  Rakennusperinnön hoitoavustushakemukset

  Aineisto sisältää pistemäiset sekä myönnetyt että hylätyt rakennusperinnön hoitoavustushakemukset. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto on osa ELY-keskusten...
 • Metadata: 2/5

  Rakennussuojelu

  Aineisto sisältä lailla rakennusperinnön suojelemisesta ja sitä edeltäneellä rakennussuojelulailla suojellut kohteet ja alueet. Aineisto sisältää myös vireillä olevat sekä hylätyn päätöksen saaneet kohteet ja alueet. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia...
 • Metadata: 2/5

  Asuinrakennusten tiheys (rakennusta/km2)

  Asuinrakennusten tiheys kuvaa yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän ruututietojen mukaan asuinkäytössä olevien rakennusten lukumäärää 250x250 metrin vierekkäisissä ruuduissa suhteessa näin muodostuvan alueeseen. Yksikkönä käytetään rakennusta/neliökilometri. Laskenta perustuu aineistoon, jossa on mukana ruudut, joissa on asuinrakennuksia tai joiden...
 • Metadata: 2/5

  ARA-rakennukset

  Aineisto sisältää ARA:n käyttö- la luovutusrajoitusten alaiset rakennukset sekä rajoituksista vapautuneet ja vapautetut rakennukset. Aineistossa ovat mukana vain valmiit rakennukset. Rakennuksen valmistumisvuosi on arvioitu lisäämällä lainapäätösvuoteen kaksi vuotta. Aineistosta on jätetty pois rakennukset, joiden käytössäolotilanne on rakennus- ja...
 • Metadata: 2/5

  Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot RHR

  Aineiston käyttöoikeus on Suomen Ympäristökeskuksella (SYKE), Ympäristöministeriöllä (YM), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA), sekä valtion aluehallinnon osalta Aluevirastoilla (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Laaja tietosisältö on käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä myös muille viranomaisille....
 • Metadata: 3/5

  General map 2010, 1:4 500 000

  General map 1:4 500 000 by the National Land Survey is a general map dataset depicting the terrain of the whole of Finland. General map 1:4 500 000 has been produced by using data from General map 1:1 000 000, Map names of the product Geographic names and Municipal division 1:4 500 000. The key objects on General map 1: 4 500 are waterways, the traffic...