Skip to content
Research data finder
FI|EN

Search for a Dataset

9,686 datasets found
More categories…
 • Metadata: 1/5

  Classics Library of the National Library of Finland - Kielipankki version

  This corpus comprises works written in Finnish and Swedish, which are part of the Classics Library of the National Library of Finland. The data set in Finnish includes 692 works and the data set in Swedish includes 285 works out of the whole data set of 977 works in Finnish and Swedish, gathered from Doria and processed by Niklas Alén in April 2017. The...
 • Metadata: 1/5

  The Swedish sub-corpus of the Classics Library of the National Library of Fin...

  This corpus will be made available for Download in Kielipankki - the Language Bank of Finland. It comprises works written in Swedish, which are part of the Classics Library of the National Library of Finland. The data set in Swedish includes 285 works out of the whole data set of 977 works in Finnish and Swedish, gathered from Doria and processed by...
 • Metadata: 1/5

  The Finnish sub-corpus of the Classics Library of the National Library of Fin...

  This corpus will be made available for Download in Kielipankki - the Language Bank of Finland. It comprises works written in Finnish, which are part of the Classics Library of the National Library of Finland. The data set in Finnish includes 692 works out of the whole data set of 977 works in Finnish and Swedish, gathered from Doria and processed by...
 • Metadata: 1/5

  The Swedish sub-corpus of the Classics Library of the National Library of Fin...

  This corpus will be made available at korp.csc.fi. It comprises works written in Swedish, which are part of the Classics Library of the National Library of Finland. The data set in Swedish includes 285 works out of the whole data set of 977 works in Finnish and Swedish, gathered from Doria and processed by Niklas Alén in April 2017. The data set in Doria...
 • Metadata: 1/5

  The Finnish sub-corpus of the Classics Library of the National Library of Fin...

  This corpus will be made available at korp.csc.fi. It comprises works written in Finnish, which are part of the Classics Library of the National Library of Finland. The data set in Finnish includes 692 works out of the whole data set of 977 works in Finnish and Swedish, gathered from Doria and processed by Niklas Alén in April 2017. The data set in Doria...
 • Metadata: 2/5

  FinRead Corpus of Read-aloud Finnish Speech

  The FinRead corpus is a subcorpus of FinINTAS. FinRead consists of read-aloud speech from the same speakers whose conversations are included in the FinDialogue subcorpus. The corpus includes audio files (WAV) and phonetic annotation files (Praat TextGrid). FinRead will be made available at http://lat.csc.fi, along with FinDialogue. The speakers were...
 • Metadata: 2/5

  The FinINTAS Corpus of Spontaneous and Read-aloud Finnish Speech

  The FinINTAS corpus consists of two subcorpora: - FinDialogue: ten spontaneous dialogues between friends, duration 45-55 minutes each. - FinRead: read-aloud speech from the same speakers The speakers were native Finns from the capital city region in Finland. Ten speakers were 20 to 30 years of age, whereas the rest of the speakers were between 45-65...
 • Metadata: 3/5

  Finnish Views of Democracy and Political Issues 2017

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä kansanvallasta, yhteiskunnasta ja turvallisuudesta. Mielipidekysely oli osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johti ajatushautomo Magma. Tutkimus koostuu erilaisista vastaajille esitetyistä väittämistä, joihin vastaajat ovat ilmaisseet mielipiteensä asteikon avulla. Kyselyn teemoina olivat...
 • Metadata: 3/5

  Rehabilitation Counsellors, Disabled Clients and Interaction 2006

  Tutkimuksessa tutkittiin kuntoutustyöntekijöiden näkemyksiä vammaisuudesta sekä kuntoutusohjaajien työn merkityksiä ja vaikutuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki sairaanhoitopiireille töitä tekevät kuntoutusohjaajat: keskussairaaloiden omat työntekijät ja ostopalveluna työtään tekevät. Kysymyspaperin ensimmäisessä osassa pyrittiin selvittämään...
 • Metadata: 3/5

  Upper Secondary Students' Experiences of Economics Course YH2 2012-2013

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomenkielisten lukio-opiskelijoiden mielipiteitä lukion taloustiedon kurssista ja sen aikana käytetyistä oppikirjoista, sekä ajatuksia kurssin suhteesta muun muassa kestävään kehitykseen. Aluksi vastaajilta kysyttiin kuinka kiinnostuneita he ovat esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista tai puoluepolitiikasta yleisesti....
 • Metadata: 2/5

  Corpus of Age-related Voice Disguise (AVOID)

  This corpus includes normal and age-related disguised speech uttered by 60 native Finnish speakers (31 females and 29 males). The speakers were asked to read the same text fragments several times, in their modal voice and in two disguised voices, first pretending to be an elderly speaker and then pretending to be a child. The texts consisted of the...
 • Metadata: 2/5

  The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus, Downloadable Version

  The resource is available for download in Kielipankki - the Language Bank of Finland at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017021501 (see there the Suomi24-2015-04-02_VRT zip file). For more information see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015120101
 • Metadata: 2/5

  PERSO Databases for Finnish Speech Synthesis

  The PERSO speech database is the result of two research projects: Personalized Hidden Markov Modeling –based Text-To-Speech Synthesis: Assistive Technology for People with Communication Disabilities (funded by Tekes) and Adaptive spatial model for vocal expression: emotional speech synthesis for Finnish (funded by Academy of Finland). The projects were...
 • Metadata: 2/5

  The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus, Helsinki Korp Version

  The resource is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015113001 For more information see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015120101
 • Metadata: 2/5

  The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus

  The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015113001 (korp.csc.fi) and downloadable at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015040801 (see there the Suomi24-2015-04-02_VRT zip file). The corpus contains some of the discussion forums of the Suomi24 online social networking website from 2001 to 2014 (all...
 • Metadata: 2/5

  The Suomi 24 2001-2015 (Sample) Corpus

  The corpus is available for download in Kielipankki - the Language Bank of Finland at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017021504 (see there the Suomi24-2015-05-25_JSON zip file). The corpus contains some of the discussion forums of the Suomi24 online social networking website from 2001 to May 14 2015 (all the discussion forums of Suomi24 can be found in the...
 • Metadata: 3/5

  Gambling Harm Survey 2016

  Tilastokeskus toteutti Rahapelikyselyn kevättalvella 2017 internet- ja postikyselyn yhdistelmänä. Tilaajana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyllä haluttiin kartoittaa rahapelaamista, pelaamisesta vastaajalle koituvia haittoja sekä mielipiteitä suomalaisesta rahapelijärjestelmän markkinoinnista ja näkyvyydestä. Rahapelaaminen oli vuonna...
 • Metadata: 3/5

  Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2017

  Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mukana oli myös kysymyksiä turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä ja turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana sekä huolta aiheuttavista...
 • Metadata: 3/5

  Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2016

  Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Mukana oli myös kysymyksiä turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä sekä turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajilta...
 • Metadata: 3/5

  Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2015

  Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mukana oli myös kysymyksiä turvapaikkapolitiikasta, turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä, turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana sekä...