Skip to content
Research data finder
FI|EN

Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS): Interviews of 42-Year-Olds 2001

Metadata completeness
60.0 %

Data used
Dataset title
Description
Language
No language
Author
Pulkkinen, Lea
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kinnunen, Ulla
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kokko, Katja
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos
Distributor
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Send a message
https://www.fsd.uta.fi/
Owner
Pulkkinen, Lea
Contributor
Other
License

Other (Not Open)

Copyright notice

Aineistoa ei luovuteta opetustarkoituksiin, harjoitustöihin tai kandidaatintutkielmiin. Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatöihin ja kansainvälisiä julkaisuja varten. Lapsesta aikuiseksi -data on edelleen alkuperäisen tutkijaryhmän aktiivikäytössä, aineistoja saa käyttöönsä vain tutkijoiden suostumuksella. He päättävät käyttöluvista tapauskohtaisesti. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yleensä yhteistyössä Lapsesta aikuiseksi -hankkeen tutkijoiden kanssa. Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa tietoarkiston normaalista käytännöstä. Hakemusmenettely on kaksiportainen: Ensimmäisessä vaiheessa tietoarkisto hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen hakija saa käyttöönsä koodikirjat, jotka sisältävät kyselylomakkeet, muuttujaluettelot ja muuttujien suorat jakaumat. Toisessa vaiheessa hakija tekee tietoarkistolta saamansa materiaalin pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa yksilöi tarvitsemansa muuttujat. Tämän tutkimussuunnitelman hakija toimittaa itse suoraan tutkimusjohtaja Katja Kokolle (katja.r.kokko@jyu.fi). Jos hakemus hyväksytään, hakija saa tarvitsemistaan muuttujista niin kutsutut käyttöversiot suoraan Lapsesta aikuiseksi -tutkijaryhmältä. Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Citation

Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto) & Kinnunen, Ulla (Jyväskylän yliopisto) & Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto): Lapsesta aikuiseksi: 42-vuotiaiden haastattelu 2001 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2007-12-21). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2034

Show more citation formats
Geographical areas covered
Suomi,Jyväskylä
Period of time covered
2001 to 2001
Project and funding information

No funding information is available.

Identifier
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2034
Related data
Reference to dataset
FSD2034
Dataset lifecycle events
Most recent data modification date
2007-12-21
Additional information

Comments

Please log in to comment.