Skip to content
Research data finder
FI|EN

Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS): Self-Ratings of 50-Year-Olds 2009

Metadata completeness
60.0 %

Data used
Dataset title
Description
Language
No language
Author
Pulkkinen, Lea
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kinnunen, Marja-Liisa
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kokko, Katja
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos
Distributor
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Send a message
https://www.fsd.uta.fi/
Owner
Pulkkinen, Lea
Contributor
Tutkimushaastattelut tehtiin 14 haastattelijan toimesta. Haastattelijat olivat projektin tutkijoita ja psykologian kandidaatintutkielmaa tai pro gradu -tutkielmaa tekeviä opiskelijoita. Haastatteluaineiston keruun koordinoinnista vastasivat Riitta-Leena Metsäpelto ja Johanna Rantanen.
Other
License

Other (Not Open)

Copyright notice

Aineistoa ei luovuteta opetustarkoituksiin, harjoitustöihin tai kandidaatintutkielmiin. Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatöihin ja kansainvälisiä julkaisuja varten. Lapsesta aikuiseksi -data on edelleen alkuperäisen tutkijaryhmän aktiivikäytössä, aineistoja saa käyttöönsä vain tutkijoiden suostumuksella. He päättävät käyttöluvista tapauskohtaisesti. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yleensä yhteistyössä Lapsesta aikuiseksi -hankkeen tutkijoiden kanssa. Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa tietoarkiston normaalista käytännöstä. Hakemusmenettely on kaksiportainen: Ensimmäisessä vaiheessa tietoarkisto hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen hakija saa käyttöönsä koodikirjat, jotka sisältävät kyselylomakkeet, muuttujaluettelot ja muuttujien suorat jakaumat. Toisessa vaiheessa hakija tekee tietoarkistolta saamansa materiaalin pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa yksilöi tarvitsemansa muuttujat. Tämän tutkimussuunnitelman hakija toimittaa itse suoraan tutkimusjohtaja Katja Kokolle (katja.r.kokko@jyu.fi). Jos hakemus hyväksytään, hakija saa tarvitsemistaan muuttujista niin kutsutut käyttöversiot suoraan Lapsesta aikuiseksi -tutkijaryhmältä. Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Citation

Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto) & Kinnunen, Marja-Liisa (Jyväskylän yliopisto) & Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto): Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden kyselylomakkeet 2009 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 (2016-06-30). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2617

Show more citation formats
Geographical areas covered
Suomi,Jyväskylä
Period of time covered
2009 to 2010
Project and funding information

No funding information is available.

Identifier
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2617
Related data
Reference to dataset
FSD2617
Dataset lifecycle events
Event Who When Description
collection Lapsesta aikuiseksi -tutkimusryhmä 2009-01 Event automatically created at import.
Most recent data modification date
2016-06-30
Additional information

Comments

Please log in to comment.