Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

9,790 datasets found
More categories…
 • Metadata: 1/5

  The Yle MeMAD Media Corpus

  The corpus contains video programs from the archives of Yle, The Finnish Broadcasting Company. Journalistic programs (news, current affairs etc, no drama) have been selected on various topics and from time period ranging from 1966 to 2018. Each browse-quality video file is accompanied with their descriptive metadata and subtitles. Main audio and subtitle...
 • Metadata: 2/5

  Wanca, Korp Version

  The Korp version of Wanca is a collection of web corpora in small Uralic languages. The collection is composed of 29 sentence corpora in different languages. The corpora have been collected from the Internet using the automated system developed in the Finno-Ugric Languages and the Internet project (SUKI) supported by the Kone foundation from their...
 • Metadata: 2/5

  Multimodal Translation with the Blind: Team

  The mutable-team subcorpus is part of the MUTABLE corpus (Multimodal Translation with the Blind), which entails video recordings of the work processes related to audio description as well as of the interaction between sighted and blind participants. The mutable-team subcorpus consists of appr. 25 h of video of authentic teamwork and the respective...
 • Metadata: 2/5

  Multimodal Translation with the Blind: Art

  The mutable-art subcorpus is part of the MUTABLE corpus (Multimodal Translation with the Blind), which entails video recordings of the work processes related to audio description as well as of the interaction between sighted and blind participants. The mutable-art subcorpus consists of appr. 2 h of video of authentic live audio description in art...
 • Metadata: 3/5

  ISSP 2018: Religion IV: Finnish Data

  Tutkimus käsitteli suomalaisten arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Aiheita käsiteltiin useilla erilaisilla kysymyksillä ja väittämillä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka onnellisiksi he itsensä kokivat sekä kuinka tyytyväisiä he olivat siihen, millaiset välit heillä oli perheenjäsenten ja muiden lähiomaisten kanssa. Lisäksi kysyttiin...
 • Metadata: 3/5

  Popular Music Divine Services Survey 2013-2014

  Aineisto käsittelee Suomen evankelisluterilaisen kirkon musiikillisiin tapahtumiin osallistuvien osallistumismotiiveja ja kokemuksia. Kyselyssä tiedustellaan musiikkimieltymyksiä, syitä osallistua uskonnollisiin musiikkitapahtumiin ja uskonkäsityksiä. Tutkimusta rahoittivat Kirkon tutkimuskeskus ja Åbo Akademi. Aluksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä...
 • Metadata: 4/5

  Finnish National Election Study 2011

  Eduskuntavaalitutkimus 2011 kartoittaa suomalaisten poliittista osallistumista, poliittisia asenteita, puolueiden kannatusta, ehdokas- ja puoluevalintoja sekä äänestysaktiivisuutta. Vaalitutkijoiden kokoama aineisto sisältää kysymyksiä myös työperäisestä maahanmuutosta, perussuomalaisia äänestäneiden ehdokas- ja puoluevalintojen perusteista sekä...
 • Metadata: 3/5

  Finnish National Election Study 2007

  Tämä vaalitutkimus koostuu kahdesta vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen kerätystä osasta: käyntikyselyllä kerätystä aineistosta ja nk. perävaunulomakkeella kysytystä aineistosta. Aineisto sisältää yliotoksen ruotsinkielisestä väestöstä. Käyntikyselyaineisto on Suomen osuus kansainvälisestä CSES-hankkeesta. Tutkimuksen ensimmäisessä kyselyosuudessa...
 • Metadata: 4/5

  Finnish National Election Study 2003

  Tämä vaalitutkimus koostuu kahdesta vuoden 2003 eduskuntavaalien jälkeen kerätystä osasta: käyntihaastatteluina kerätystä aineistosta ja nk. perävaunulomakkeella kysytystä aineistosta. Aineisto sisältää yliotoksen ruotsinkielisestä väestöstä. Käyntihaastatteluaineisto on Suomen osuus kansainvälisestä CSES-hankkeesta. Tutkimuksen ensimmäisessä...
 • Metadata: 3/5

  Measures of Democracy 1810-2018

  Aineisto sisältää vuodesta 1810 vuoteen 2018 joka vuodelle kolme erityyppistä muuttujaa, jotka Tatu Vanhanen on kehittänyt vuosien tutkimustyön tuloksena. Muuttujat ovat kilpailullisuus, osallistuminen ja demokratisoitumisindeksi. Kilpailullisuus-muuttujat kuvaavat pienempien puolueiden äänten prosenttimäärää parlamentti- tai presidentinvaaleissa. Kukin...
 • Metadata: 1/5

  Finnish Parliament original statutes from 1734-2018, downloadable version

  Finnish Parliament original statutes in Finnish from 1734, 1868, 1889, 1895, 1896, 1898, 1901, 1906, 1907 and 1917-2018 and in Swedish from 1920-2018. The statutes are published in the Language Bank's Download service at korp.csc.fi/download in vrt format.
 • Metadata: 1/5

  Finnish News Agency Archive

  The Finnish News Agency Archive corpus comprises newswire articles made public by the Finnish News Agency (STT) during1992 to 2018. The corpora will be available through the corpus interface Korp (korp.csc.fi) as scrambled sentences (CC BY NC) and in the download service as whole texts (CLARIN RES).
 • Metadata: 1/5

  Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in ...

  Finnish Supreme Court (KKO) decisions in Swedish from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 2001-2018 in Swedish. The decisions are available in vrt format. KKO decisions: 5688. KHO decisions: 2603. For most decisions, the language used in court has been Finnish. In that case, the document contains just an abstract in Swedish.
 • Metadata: 1/5

  Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in ...

  A collection of Finnish Supreme Court (KKO) decisions from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 2001-2018. The decisions are in Swedish. The decisions are available in the Korp interface korp.csc.fi. KKO decisions: 5688. KHO decisions: 2603. For most decisions, the language used in court has been Finnish; in that case, there is...
 • Metadata: 1/5

  Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in ...

  Finnish Supreme Court (KKO) decisions in Finnish from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018 in Finnish. The decisions are available in vrt format. KKO decisions: 5651. KHO decisions: 7633. For most decisions, the language used in court has been Finnish. In that case, the document contains the whole decision. If the...
 • Metadata: 1/5

  Finnish Parliament original statutes from 1734-2018 in Finnish, Korp version

  Finnish Parliament original statutes in Finnish from 1734, 1868, 1889, 1895, 1896, 1898, 1901, 1906, 1907 and 1917-2018. The statutes are available in the Korp interface korp.csc.fi.
 • Metadata: 1/5

  Finnish Parliament original statutes from 1920-2018 in Swedish, Korp version

  A collection of Finnish Parliament original statutes in Swedish from 1920-2018. The statutes are available in the Korp interface korp.csc.fi
 • Metadata: 1/5

  Finnish Parliament original statutes from 1920-2018, Korp version (Finnish-Sw...

  A collection of Finnish Parliament original statutes in Finnish and Swedish from 1920-2018. The statutes are available in the Language Bank of Finland Korp service korp.csc.fi
 • Metadata: 1/5

  Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in ...

  Finnish Supreme Court (KKO) decisions from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018. The decisions are in Finnish. The decisions are available in the Korp interface korp.csc.fi. KKO decisions: 5651. KHO decisions: 7633. For some decisions, the language used in court has been Swedish; in that case the Finnish version...
 • Metadata: 2/5

  Samples of Northern Saami

  The corpus contains audio samples of spoken Northern Saami dialects (Sea Saami, Finnmark Saami and Torne Saami). It is available in LAT (https://lat.csc.fi/). Each audio file contains one interview. The material has been morphologically glossed and the transcripts have been translated into Finnish and English. log 26.11.2018 link...