Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

11 datasets found
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Fifth-year Students 2009

  Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely on kolmas Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Fifth-year Students 2008

  Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely on kolmas Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Third-year Students 2008

  Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2008 käsitellään opiskeluelämää, opintojen sujuvuutta, työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan muun muassa opiskelun mielekkyyttä, työssäkäynnin motiiveja, sivuaineopiskeluja, opintoja hidastavia tekijöitä, opiskeluihin saatua tukea ja opintojen suunnittelua....
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Fifth-year Students 2007

  Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely on toinen Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Third-year Students 2007

  Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2007 käsitellään opiskeluelämää, opintojen sujuvuutta, työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan muun muassa opiskelun mielekkyyttä, työssäkäynnin motiiveja, sivuaineopiskeluja, opintoja hidastavia tekijöitä, koulutuksen hyödyllisyyttä, opintojen suunnittelua ja...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Fifth-year Students 2006

  Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta, opiskelukokemuksia sekä opiskeluaikaista työssäkäyntiä. Kysely on ensimmäinen Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan. Aluksi kyselyssä...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Third-year Students 2006

  Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2006 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan opiskelun mielekkyyttä, työntekoa opiskelujen ohella, sivuaineopiskeluja, opintojen viivästymistä, koulutuksen hyödyllisyyttä, opintojen suunnittelua sekä...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Second-year Students 2006

  Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opiskelijatuutorointia, opintojen ohjausta ja neuvontaa, vapaa-ajan toimintaa sekä opintojen sujuvuutta. Kysely on ensimmäinen Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan....
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Third-year Students 2005

  Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2005 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä, toimeentuloa ja opintojen suunnittelua. Aineisto kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan, jota on kerätty vuosittain vuodesta 2004 lähtien. Osa kysymyksistä toistuu samanlaisina joka vuosi, näitä ovat...
 • Metadata: 3/5

  University of Tampere Survey for Third-year Students 2004

  Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2004 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuosittain 2004 lähtien. Osa kysymyksistä toistuu samanlaisina joka vuosi, kuten opiskeluaikaiseen...
 • Metadata: 3/5

  Subsistence of University Students in the Capital Region 2018

  Kyselyn avulla selvitettiin pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloa, työssäkäyntiä ja asumista sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen rahoittivat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Aluksi vastaajilta kysyttiin opintorahaan liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin esimerkiksi, onko opiskelija saanut...