Skip to content
Research data finder
FI|EN

Metsätieteiden laitos

Followers 0

Search for datasets

2 datasets found
  • Metadata: 3/5

    Light absorbtion to tree canopy

    Hyytiälässä sekä Värriössä mitatussa aineistossa kuvataan valonsidontaa latvustoon vuonna 2005. Datassa on eritelty valonsidonta tiheässä, sekä harvassa metsässä Hyytiälässä ja Värriössä. Mittaus on tehty 1.1.2005 - 31.12.2005.
  • Metadata: 4/5

    Päivittäinen säteilymäärä Hyytiälässä ja Värriössä

    Sarake 1: Päivämäärä. Sarake 2: Hyytiälässä 400-700nm aallonpituusalueelta mitattu säteilymäärä yksikössä mol/m2. Sarake 3: Värriössä 400-700nm aallonpituusalueelta mitattu säteilymäärä yksikössä mol/m2.