Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden kyselylomakkeet 2009

Metatietojen kattavuus
60.0 %

Dataa käytetty
Aineiston otsikko
Kuvaus
Kieli
Ei kieltä
Tekijä
Pulkkinen, Lea
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kinnunen, Marja-Liisa
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos

Kokko, Katja
Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos
Jakelija
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Lähetä viesti
http://www.fsd.uta.fi/
Omistaja
Pulkkinen, Lea
Avustaja
Tutkimushaastattelut tehtiin 14 haastattelijan toimesta. Haastattelijat olivat projektin tutkijoita ja psykologian kandidaatintutkielmaa tai pro gradu -tutkielmaa tekeviä opiskelijoita. Haastatteluaineiston keruun koordinoinnista vastasivat Riitta-Leena Metsäpelto ja Johanna Rantanen.
Muu
Lisenssi

Other (Not Open)

Lisätietoja käyttöluvasta

Aineistoa ei luovuteta opetustarkoituksiin, harjoitustöihin tai kandidaatintutkielmiin. Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatöihin ja kansainvälisiä julkaisuja varten. Lapsesta aikuiseksi -data on edelleen alkuperäisen tutkijaryhmän aktiivikäytössä, aineistoja saa käyttöönsä vain tutkijoiden suostumuksella. He päättävät käyttöluvista tapauskohtaisesti. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yleensä yhteistyössä Lapsesta aikuiseksi -hankkeen tutkijoiden kanssa. Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa tietoarkiston normaalista käytännöstä. Hakemusmenettely on kaksiportainen: Ensimmäisessä vaiheessa tietoarkisto hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen hakija saa käyttöönsä koodikirjat, jotka sisältävät kyselylomakkeet, muuttujaluettelot ja muuttujien suorat jakaumat. Toisessa vaiheessa hakija tekee tietoarkistolta saamansa materiaalin pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa yksilöi tarvitsemansa muuttujat. Tämän tutkimussuunnitelman hakija toimittaa itse suoraan tutkimusjohtaja Katja Kokolle (katja.r.kokko@jyu.fi). Jos hakemus hyväksytään, hakija saa tarvitsemistaan muuttujista niin kutsutut käyttöversiot suoraan Lapsesta aikuiseksi -tutkijaryhmältä. Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Sitaatti

Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto) & Kinnunen, Marja-Liisa (Jyväskylän yliopisto) & Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto): Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden kyselylomakkeet 2009 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 (2016-06-30). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2617

Näytä lisää sitaattiehdotuksia
Maantieteellinen kattavuus
Suomi,Jyväskylä
Ajallinen kattavuus
2009 - 2010
Projekti- ja rahoitustiedot

Rahoitustietoja ei ole saatavilla.

Tunniste
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2617
Muut aineistoon liittyvät tunnisteet
Viittaus aineistoon
FSD2617
Aineston elinkaaren tapahtumat
Tapahtuma Kuka Milloin Kuvaus
kokoaminen Lapsesta aikuiseksi -tutkimusryhmä 2009-01 Tapahtuma luotu automaattisesti tuonnin yhteydessä
Datan viimeisin muokkauspäivämäärä
2016-06-30
Lisätietoa

Kommentit

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi