Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 174 aineistoa
Lisää kategorioita…
 • Metatiedot: 2/5

  Muunnellun puheen korpus

  Korpus koostuu puhenäytteistä, joissa puhujat lukevat tekstiä ääneen joko normaalilla äänellään tai siten, että he pyrkivät kuulostamaan eri-ikäiseltä henkilöltä. Aineisto sisältää näytteet 60 aikuiselta puhujalta (31 naista, 29 miestä), joista jokainen osallistui kahteen äänitykseen. Kummassakin äänityksessä puhuja luki ääneen kaksi suomenkielistä...
 • Metatiedot: 2/5

  Yleisten kielitutkintojen korpus

  Yleinen kielitutkinto (YKI) on aikuisille tarkoitettu kielitaitotesti, jonka voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kolmella tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso). Korpus sisältää aineistoa kaikista kielistä ja kaikilta tutkintotasoilta. Korpus koostuu kvantitatiivisesta...
 • Metatiedot: 4/5

  Benchmark Dataset for Mid-Price Forecasting of Limit Order Book Data with Mac...

  LOB-dataset Synopsis Here we provide the normalized datasets as .txt files. The datasets are divided into two main categories: datasets that include the auction period and datasets that do not. For each of these two categories we provide three normalization set-ups based on z-score, min-max, and decimal-precision normalization. Since we followed the...
 • Metatiedot: 2/5

  Pohjoissaamen näytekorpus

  Korpus sisältää ääninäytteitä puhutun pohjoissaamen murteista (merisaame, ruijansaame ja tornionsaame). Se julkaistaan LATissa (https://lat.csc.fi/). Jokainen äänitiedosto sisältää yhden haastattelun. Aineisto on glossattu morfologisesti ja litteraateista on tehty suomen- ja englanninkieliset käännökset.
 • Metatiedot: 3/5

  Dataset for Muller et al. - "Scent classification by K nearest neighbors...

  Zip file contains log-files with measurements from ChemPro100i that were used for the tests in Muller et al. - "Scent classification by K nearest neighbors using ion-mobility spectrometry". Benzyl acetate (BEA data), cis-Jasmone (CIS data) and indole (IND data) were presented to IMS-based eNose ChemPro100i from syringes with two different pump...
 • Metatiedot: 2/5

  Surakka et al -- From electrical scent analysis to digital scent production

  Poster "From electrical scent analysis to digital scent production", which was presented at the 3rd World Congress of Digital Olfaction Society in December 2016 in Tokyo, Japan. Cite as Surakka, V., Lekkala, J., Levon, K., Kallio, P., Salminen, K., Nieminen, V., Karjalainen, M., Väliaho, J., Rantala, J., Kontunen, A., and Savia, M. From...
 • Metatiedot: 2/5

  testzipfol

  Aineistolla ei ole kuvausta

 • Metatiedot: 2/5

  testrtf

  Aineistolla ei ole kuvausta

 • Metatiedot: 4/5

  Data model for Resource Description

  XML schema based production resource model
 • Metatiedot: 2/5

  Corpus of Contemporary American English - Kielipankin Korp-versio 2017H1

  Aineisto on saatavilla Kielipankissa (korp.csc.fi). Nykyamerikanenglannin korpus COCA sisältää noin 440 miljoonaa sanetta ja 190 000 tekstiä vuosilta 1990-2012. Korpus on jaettu tekstilajin (puhuttu kieli, fiktio, aikakauslehdet, sanomalehdet, akateeminen genre) mukaan samankokoisiin osiin, joista kukin kattaa noin 88 miljoonaa sanetta. Pääsy ja lisenssi:...
 • Metatiedot: 4/5

  Sample instance of a Resource Description

  Sample Resource Description for a production resource as XML based model
 • Metatiedot: 2/5

  Topling - Toisen kielen oppimisen polut

  Topling is a research project of the Department of Languages and Centre for Applied Language Studies at the University of Jyväskylä. It is financed by the Academy of Finland (2010-2013) and the University of Jyväskylä. It makes use of the data and results of an earlier project called Cefling (see homepage). The main objective of the project is to compare...
 • Metatiedot: 4/5

  Manufacturing Resource Capability Ontology - MaRCO

  OWL-pohjainen ontologiamalli tuotantoresurssien kuvaamiseen
 • Metatiedot: 2/5

  Fan Fiction Corpus

  Fan fiction texts (e.g. on Xena, Final Fantasy, Buffy, Angel, Discworld, Harry Potter, LOTR) written by Finns, saved as .html and .txt files.
 • Metatiedot: 2/5

  Weblog Corpus

  Weblogs written by Finns as HT track files.
 • Metatiedot: 2/5

  Topling - Toisen kielen oppimisen polut, englanninkielinen osakorpus

  The resource is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland. After gaining access rights via https://lbr.csc.fi/ you can find the corpus in Korp (https://korp.csc.fi) by signing in with your HAKA- or eduGAIN credentials (choose "Log in" in the cogwheel menu in the upper right corner of Korp) and using then the direct link...
 • Metatiedot: 2/5

  DIALUKI - Diagnosing reading and writing in a second or foreign language

  The project studies the diagnosis of reading and writing abilities in a second or foreign language. It seeks to identify the cognitive features which predict a learner's strengths and weaknesses in those areas. The project brings together scholars from applied linguistics, psychology and assessment to engage in multidisciplinary work and to develop...
 • Metatiedot: 2/5

  VARIENG Survey Corpus

  A national survey on Finns’ uses of and attitudes to English by the Jyväskylä unit of VARIENG (the Centre of Excellence for the Study of Variation, Contacts and Change in English). The survey was carried out in cooperation with Statistics Finland. 1495 respondents, 15-74-year-olds
 • Metatiedot: 2/5

  CEFLING Project Corpus

  Finnish as a second language and English as a foreign language writing performances collected from comprehensive school students (grades 7 - 9) in the project CEFLING - Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish. Data from several hundred learners; 4-5 writing tasks from each learner; background information,...
 • Metatiedot: 3/5

  MD data for arc-dpa and rpa

  Data from molecular dynamics simulation of primary damage in several metals.