Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 7 687 aineistoa
Lisää kategorioita…
 • Metatiedot: 3/5

  LSTM/CNN

  The following datasets are included in the supplied hf_lob.h5 file: 1) features: an array with (453975, 15, 144) values for each time step. For each time step the most recent 15 feature vectors are extracted (144-dimensional features vectors). 2) targets: an array with (453975, 5) values. Five different predictions targets are extracted (only targets 0...
 • Metatiedot: 4/5

  Benchmark Dataset for Mid-Price Prediction of Limit Order Book Data

  LOB-dataset Synopsis Here we provide the normalized datasets as .txt files. The datasets are divided into two main categories: datasets that include the auction period and datasets that do not. For each of these two categories we provide three normalization set-ups based on z-score, min-max, and decimal-precision normalization. Since we followed the...
 • Metatiedot: 1/5

  Raja-Karjalan korpuksen ladattava versio

  Raja-Karjalan korpuksen ladattava versio on pian tulossa saataville Kielipankkiin.
 • Metatiedot: 3/5

  Raja-Karjalan korpus

  Raja-Karjalan korpus sisältää yht. 119 t 4 min 58 s audiotiedostoja (.wav) sekä niiden suomalais-ugrilaisella tarkekirjoituksella tuotetut transkriptiot, jotka ovat UTF-8-merkistökoodattuja raakatekstitiedostoja (.txt) ja jotka on kohdistettu lausumatasolle äänteitä vastaamattomista merkeistä riisuttuina TextGrid-tiedostoina. Yhteensä aineiston koko on...
 • Metatiedot: 3/5

  Maastotietokanta 2016, 1:10 000

  Maastoa ja rakennettua ympäristöä esittävät tiedot on kerätty Maastotietokantaan. Se sisältää tarkimman koko Suomen kattavan maastoa ja sen yksityiskohtia kuvaavan tiedon. Tietosisältö on yhteen sovitettua ja tietoja voidaan yhdistellä käyttötarpeen mukaan. Maastotietokannan tiestöä pidetään ajan tasalla vuosittain. Muiden tietojen ajantasaisuus vaihtelee...
 • Metatiedot: 3/5

  Korkeusmalli 2008-2017, 2 m x 2 m

  Valtakunnallinen korkeusmalli perustuu laserkeilausaineistoihin. Uuden laserkorkeusmallin ruutukoko on 2 m x 2 m ja korkeustiedon tarkkuus noin 30 cm. Korkeusmallin tuotanto on aloitettu Suomen tulvaherkimmistä alueista. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 4/5

  Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2015

  Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl). Sovellus aineistoon tutustumiseksi ja lataamiseksi: http://www.mapple.fi/ Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 4/5

  Pääkaupunkiseudun matka-CO2-matriisi 2015

  Aineisto käsittää tiedot liikkumisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä (CO2) ja kulkuneuvolla ajetuista matkan pituuksista (metreissä) joukkoliikenteellä ja henkilöautolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl). Näiden lisäksi aineistossa kuvataan reitillä käytettyjen...
 • Metatiedot: 4/5

  Highly oxygenated molecules (HOMs), sulfuric acid in ambient ions and as neut...

  Sulfuric acid and Highly Oxygenated Molecules were measured by CI-APi-TOF and corresponding ion clusters were measured by APi-TOF at SMEAR II station in Hyytiälä during April-June 2013. The data is combined into one .zip file and contains time series of different groups of compounds as well as their averaged diurnal cycle.
 • Metatiedot: 3/5

  Evaluation of Openness in the Activities of Research Institutions and Researc...

  This dataset includes the scoring and sources of research institutions for the report: Evaluation of Openness in the Activities of Research Institutions and Research Funding Organisations in 2017. The evaluation has been done as part of the Open Science and Research Initiative (ATT) owned by the Ministry of Education and Culture. Both the preliminary data...
 • Metatiedot: 3/5

  Evaluation of Openness in the Activities of Research Institutions and Researc...

  This dataset includes the scoring and sources of research funding organisations for the report: Evaluation of Openness in the Activities of Research Institutions and Research Funding Organisations in 2017. The evaluation has been done as part of the Open Science and Research Initiative (ATT) owned by the Ministry of Education and Culture. Both the...
 • Metatiedot: 3/5

  Digiroad tie- ja katutietojärjestelmä, K-formaatti, 2017, 1:10 000

  Liikenneviraston ylläpitämä Digiroad on kansallinen tie- ja katutietoaineisto, joka sisältää teiden ja katujen geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat ominaisuustiedot. Digiroad kattaa kaikki Suomen maantiet, kadut ja yksityistiet n. 430 000 km. Digiroad on kokoava aineisto joka saa tietonsa Liikenneviraston Tierekisteristä,...
 • Metatiedot: 3/5

  YKR vyöhykkeet 2015, 250 m x 250 m

  Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on Urban Zone -hankkeissa tuotettu valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Aineisto on muodostettu luokittelemalla ja yhdistelemällä yhdyskuntarakenteen seurannan (YKR) 250 x 250 metrin ruutuja jalankulku-, joukkoliikenne ja autovyöhykkeisiin keskustaetäisyyden ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella....
 • Metatiedot: 3/5

  Asuinalueet 2016, 250 m x 250 m

  SYKEn asuinaluerajaus kuvaa taajamien asuttuja alueita ja on jaettu kolmeen luokkaan talotyypin ja rakentamisen tehokkuuden mukaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan pientaloasutukseen. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 5/5

  Ilmatieteenlaitoksen tutkadatan psql dumppi 2014-06

  Ilmatieteenlaitoksen pathway-projektissa tuottaman tutkatietokannan uusi rakenne. Yli 4GB dataa.
 • Metatiedot: 4/5

  Kuukauden keskilämpötilan ja sademäärän ennuste, 1975-2085, 10 km

  Kuukauden keskilämpötilan ja sademäärän ennuste skenarioille RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ja RCP 8.5. Ennuste käsittää Suomen alueen ja vuodet 1975-2085. Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 2/5

  1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpus

  The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (korp.csc.fi), http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016021202 When quoting, also the name of the writer of the article, the title of the article, the name of the magazine or newspaper as well as the issue number or day of publication should be mentioned. IMPORTANT: the corpus is being enlarged...
 • Metatiedot: 2/5

  Finnish Wortschatz

  A Finnish corpus of around 2 million 600 thousand running words collected from all domains from 2002 to 2007. Freely downloadable at http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/download.html.
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston saksankielisen E-thesiksen Korp-versio

  The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland in Korp, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016102802 The corpus contains the University of Helsinki's German master's theses as well as the doctoral theses and their summaries published at https://ethesis.helsinki.fi by September 2016.
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston englanninkielisen E-thesiksen Korp-versio

  The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland in Korp, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016102101. The corpus contains the University of Helsinki's English master's theses as well as the doctoral theses and their summaries published at https://ethesis.helsinki.fi by September 2016.