Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 25 aineistoa
 • Metatiedot: 2/5

  Fan Fiction Corpus

  Fan fiction texts (e.g. on Xena, Final Fantasy, Buffy, Angel, Discworld, Harry Potter, LOTR) written by Finns, saved as .html and .txt files.
 • Metatiedot: 2/5

  Weblog Corpus

  Weblogs written by Finns as HT track files.
 • Metatiedot: 2/5

  VARIENG Survey Corpus

  A national survey on Finns’ uses of and attitudes to English by the Jyväskylä unit of VARIENG (the Centre of Excellence for the Study of Variation, Contacts and Change in English). The survey was carried out in cooperation with Statistics Finland. 1495 respondents, 15-74-year-olds
 • Metatiedot: 2/5

  CEFLING Project Corpus

  Finnish as a second language and English as a foreign language writing performances collected from comprehensive school students (grades 7 - 9) in the project CEFLING - Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish. Data from several hundred learners; 4-5 writing tasks from each learner; background information,...
 • Metatiedot: 2/5

  Tietoja sosiaaliturvaetuuksista viittomakielellä

  Tietoja Kelan tarjoamista sosiaaliturvaetuuksista viittomakielellä.
 • Metatiedot: 2/5

  Corpus vasorum antiquorum Finlandiae I

  The corpus contains slides and researchers' notes in non-electronic format on ancient Graeco-Roman vases.
 • Metatiedot: 2/5

  The von Wright and Wittgenstein Archives (WWA)

  The archives consist of two parts: the Wittgenstein Archives maintained by Georg Henrik von Wright since the 1960s and von Wright's own literary estate, including a vast amount of letters mainly relating to his work as one of Ludwig Wittgenstein's three literary executors 1951-2003. The main part was donated by G.H. von Wright to the University of...
 • Metatiedot: 2/5

  The Hanken Corpus of Academic Writing

  Contains the written production of students in economic sciences (most of them Masters students) enrolled at the Hanken School of Economics, in Helsinki, Finland. The corpus is designed to be a dynamic 'monitor corpus', in the sense that new texts will periodically be added to it. The corpus will be published in GitHub with a Creative Commons license.
 • Metatiedot: 3/5

  Helsinki Archive of Regional English Speech – Cambridgeshire Sampler

  HARES is a collection of audio-recorded interviews that were gathered in England in the 1970s and 1980s. The fieldworkers were Finnish graduate and post-graduate students from the University of Helsinki, who shared a common interest in the study of dialect syntax. The informants were elderly persons who had lived in the region all their lives and who had...
 • Metatiedot: 2/5

  Kuluttajatietoa viittomakielellä

  Viittomakielisiä neuvoja kuluttajalle esimerkiksi tuotteen tai palvelun virheeseen, kaupan peruuttamiseen ja verkko-ostoksiin liittyen.
 • Metatiedot: 2/5

  The LDC Annotated GIGA-word Corpus

  A large corpus of annotated English text. Format: XML and plain text. The corpus is available for use only for researchers of the University of Helsinki.
 • Metatiedot: 2/5

  Long Second -korpus: Suomen kielen kehittyminen alakoulun valmistavalla luokalla

  Oppijansuomen Long Second -aineisto on yhden lukuvuoden aikana helsinkiläisen alakoulun valmistavassa luokassa kahdesti viikossa videoitu monikielinen luokkahuoneaineisto. Videoidun alakoululuokan pääosallistujat edustavat lähisukukieltämme viroa ja kielinaapuriamme venäjää, mutta aineistossa esiintyy myös kurdin-, makedonian-, latvian- ja...
 • Metatiedot: 2/5

  Jipemoyo Project Archives

  One of the objectives of Jipemoyo was to collect, document and study such cultural material which disappears in the midst of change as well as organizing a system of collection and archiving of cultural data such as oral traditions and music. The Jipemoyo multidisciplinary archive of research material produced during the phase of the villagization process...
 • Metatiedot: 2/5

  The Finnish Broadcasting Company Corpus of Subtitles

  Jukka Mäkisalon ja Sonja Tirkkonen-Condit v. 2005 laatima käännetyn tekstityksen digitaalinen tutkimusaineisto. Yle-ruututeksikorpus sisältää kaikki Ylen lähettämät digitaaliset tv-tekstitykset v. 1992-2004.
 • Metatiedot: 2/5

  SIAK Corpus

  The corpus, containing recorded spoken language collected during the Say It Again, Kid! project, will be published in Kielipankki (https://www.kielipankki.fi). For information on the Say It Again, Kid! project see http://blogs.helsinki.fi/say-it-again-kid
 • Metatiedot: 2/5

  Päihdelinkki viittomakielellä

  Tietoa viittomakielellä päihteistä ja riippuvuuksista, omatoimisen muutoksen ohjelmista ja alkoholinkäytön itsearviointitesti.
 • Metatiedot: 2/5

  Corpora of Newspaper Texts

  Computer corpora in Finnish, Swedish and English languages (newspaper texts), with requests and relevance information used in information retrieval evaluation.
 • Metatiedot: 2/5

  Englannin lakikielen korpus 1491-1707

  Englannin lakikielen korpus sisältää Britannian parlamentin säädöksiä ja proklamaatioita lähinnä 1500- ja 1600-luvuilta. Korpuksesta on kaksi versiota: alkuperäisen kieliasun mukainen litteraatti sekä nykyortografian mukaiseksi normalisoitu versio (yhteensä 54 rtf- ja txt-muotoista tiedostoa).
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston englantilaisen filologian pääsykoe-esseitä vuosilta 2002...

  Englantilaisen filologian vuosien 2002 ja 2006 pääsykokeista kerättiin jälkikäteen aineisto, johon sisällytettiin kokelaiden pääsykokeessa kirjoittamia esseetehtävien vastauksia. Tekstejä on yhteensä 164 ja niiden keskipituus on 293 sanaa. Vuoden 2002 kokeessa esseetehtävä pohjautui kielitieteelliseen teokseen ja vuoden 2006 kokeessa kaunokirjalliseen...
 • Metatiedot: 2/5

  TAITO-hankkeen kirjalliset ja suulliset aineistot

  Korpus koostuu sekä opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä opintojen alussa ja ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella (mukana saksan, ranskan, italian, ruotsin ja englannin opiskelijoita) että osittain litteroitujen keskustelujen videoinneista. Keskusteluissa on mukana yleensä kaksi opiskelijaa ja yksi natiivipuhuja. Korpus sisältää myös...