Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 15 aineistoa
 • Metatiedot: 2/5

  Murteita käsittelevien fennististen väitöskirjojen lähdetietokanta

  Lähdetietokanta tullaan julkaisemaan Kielipankin latauspalvelussa. Lähdetietokanta koostuu 41 suomen kielen alalla ilmestyneen murteita käsittelevän väitöskirjan lähdeluetteloista. Tietokanta sisältää jokaisesta lähdeluetteloviitteestä seuraavat tiedot: tekijä; julkaisuvuosi; nimike; julkaisutiedot kuten painos- ja kustantajatiedot; väitöskirjan...
 • Metatiedot: 2/5

  Corpora of Newspaper Texts

  Computer corpora in Finnish, Swedish and English languages (newspaper texts), with requests and relevance information used in information retrieval evaluation.
 • Metatiedot: 2/5

  Tietoja sosiaaliturvaetuuksista viittomakielellä

  Tietoja Kelan tarjoamista sosiaaliturvaetuuksista viittomakielellä.
 • Metatiedot: 2/5

  TAITO-hankkeen kirjalliset ja suulliset aineistot

  Korpus koostuu sekä opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä opintojen alussa ja ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella (mukana saksan, ranskan, italian, ruotsin ja englannin opiskelijoita) että osittain litteroitujen keskustelujen videoinneista. Keskusteluissa on mukana yleensä kaksi opiskelijaa ja yksi natiivipuhuja. Korpus sisältää myös...
 • Metatiedot: 2/5

  Kulttuuria kaikille

  Tietoa mm. suomen ja suomenruotsin viittomakielellä sekä gestunossa saavutettavista kulttuuripalveluista.
 • Metatiedot: 2/5

  Kuluttajatietoa viittomakielellä

  Viittomakielisiä neuvoja kuluttajalle esimerkiksi tuotteen tai palvelun virheeseen, kaupan peruuttamiseen ja verkko-ostoksiin liittyen.
 • Metatiedot: 2/5

  Päihdelinkki viittomakielellä

  Tietoa viittomakielellä päihteistä ja riippuvuuksista, omatoimisen muutoksen ohjelmista ja alkoholinkäytön itsearviointitesti.
 • Metatiedot: 2/5

  Corpora of Swedish Language Textbooks

  Three corpora of popular Swedish language textbooks (Toppen, Nya vindar (1980s), and Medvind (1991-93)); morphological and syntactic tagging.
 • Metatiedot: 2/5

  Tietoa viittomakielisten oikeuksista äidinkielen opetuksessa

  Tietoa viittomakielisten oikeuksista äidinkielen opetuksessa, sekä asiaan liittyvistä laista, asetuksista ja menettelyohjeista.
 • Metatiedot: 2/5

  Nordican digitaalinen arkisto

  Nordican digitaalinen arkisto (NorDiga) on elektroninen puhekieliaineistojen kokoelma (dokumentointia, äänityksiä ja litterointeja), joka on vuosien aikana kerätty pohjoismaisten kielten oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Arkisto luotiin Helsingin yliopiston Helda-tietokantaan vuosina 2007-2009 ja sitä on päivitetty siitä lähtien. Arkistossa on...
 • Metatiedot: 2/5

  The von Wright and Wittgenstein Archives (WWA)

  The archives consist of two parts: the Wittgenstein Archives maintained by Georg Henrik von Wright since the 1960s and von Wright's own literary estate, including a vast amount of letters mainly relating to his work as one of Ludwig Wittgenstein's three literary executors 1951-2003. The main part was donated by G.H. von Wright to the University of...
 • Metatiedot: 2/5

  Longi Corpus

  A longitudinal corpus Swedish language compositions written by Finnish-speaking upper secondary school (gymnasium) students in 1991-93; parts of speech tagged.
 • Metatiedot: 2/5

  DigiTala Corpus

  The corpus, containing recorded spoken language collected by Society of Swedish Literature in Finland in the project Spara det finlandssvenska talet 2005-2008, will be made available in Kielipankki (https://www.kielipankki.fi). For information on the DigiTala project see http://blogs.helsinki.fi/digitala-projekti/
 • Metatiedot: 2/5

  Tietoa eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävistä viittomakielellä

  Tietoa eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävistä mm. suomen ja suomenruotsin viittomakielellä.
 • Metatiedot: 2/5

  The Finnish Broadcasting Company Corpus of Subtitles

  Jukka Mäkisalon ja Sonja Tirkkonen-Condit v. 2005 laatima käännetyn tekstityksen digitaalinen tutkimusaineisto. Yle-ruututeksikorpus sisältää kaikki Ylen lähettämät digitaaliset tv-tekstitykset v. 1992-2004.