Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 40 aineistoa
 • Metatiedot: 2/5

  Nordican digitaalinen arkisto

  Nordican digitaalinen arkisto (NorDiga) on elektroninen puhekieliaineistojen kokoelma (dokumentointia, äänityksiä ja litterointeja), joka on vuosien aikana kerätty pohjoismaisten kielten oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Arkisto luotiin Helsingin yliopiston Helda-tietokantaan vuosina 2007-2009 ja sitä on päivitetty siitä lähtien. Arkistossa on...
 • Metatiedot: 2/5

  Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense: Muinaiskirkkoslaavin korpus

  The Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense (CCMH) is an electronic corpus of the most important Old Church Slavonic (OCS) texts. Download location: http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/.
 • Metatiedot: 2/5

  Petra Papyri

  Eteläisen Jordanian Petrasta löytyi hiiltyneitä papyruksia vuonna 1993. Amerikkalaisen Lähi-Idän tutkimuskeskuksen ( American Center of Oriental Research) arkeologit kaivoivat 1990-luvun alussa Petran keskustasta esiin suuren bysanttilaisen kirkon rauniot. Kirkon pienestä varastohuoneesta arkeologit löysivät tulipalossa hiiltyneitä papyruksia, jotka ovat...
 • Metatiedot: 2/5

  Corpus vasorum antiquorum Finlandiae I

  The corpus contains slides and researchers' notes in non-electronic format on ancient Graeco-Roman vases.
 • Metatiedot: 2/5

  The von Wright and Wittgenstein Archives (WWA)

  The archives consist of two parts: the Wittgenstein Archives maintained by Georg Henrik von Wright since the 1960s and von Wright's own literary estate, including a vast amount of letters mainly relating to his work as one of Ludwig Wittgenstein's three literary executors 1951-2003. The main part was donated by G.H. von Wright to the University of...
 • Metatiedot: 2/5

  The Hanken Corpus of Academic Writing

  Contains the written production of students in economic sciences (most of them Masters students) enrolled at the Hanken School of Economics, in Helsinki, Finland. The corpus is designed to be a dynamic 'monitor corpus', in the sense that new texts will periodically be added to it. The corpus will be published in GitHub with a Creative Commons license.
 • Metatiedot: 2/5

  1920- ja 1930-luvulla toimineiden lottien haastatteluja

  The corpus contains interviews with volunteers that worked for the Lotta Svärd Foundation in the 1920s and 1930s (cassette tapes and transcripts in non-electronic format).
 • Metatiedot: 2/5

  Marta Keravuoren arkisto

  The archive contains i.a. letters in non-electronic format, photos and post cards that belonged to Marta Keravuori, Finnish translator of Japanese literature.
 • Metatiedot: 2/5

  Veikko Väänänen's Corpus

  The corpus contains printed research material that belonged to Veikko Väänänen, professor of Romance Philology.
 • Metatiedot: 2/5

  Suomalaisia kreikkalais-roomalaisen antiikin keräilijöitä

  Aineisto sisältää kreikkalais-roomalaisiin antiikin keräilijöihin liittyviä biografioita ja informaatiota heidän keräämästään fyysisestä materiaalista.
 • Metatiedot: 2/5

  Professori Marjatta Wisin aineisto

  The corpus contains i.a. press cuttings, hand-written notes, manuscripts, microfilms and photographs, all in non-electronic format, that belonged to professor Marjatta Wis (1915-2008).
 • Metatiedot: 3/5

  Helsinki Archive of Regional English Speech – Cambridgeshire Sampler

  HARES is a collection of audio-recorded interviews that were gathered in England in the 1970s and 1980s. The fieldworkers were Finnish graduate and post-graduate students from the University of Helsinki, who shared a common interest in the study of dialect syntax. The informants were elderly persons who had lived in the region all their lives and who had...
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen pro gradu -tutkielmia 1960-

  The corpus contains master's theses of ethnography students of the University of Helsinki (non-electronic texts) from 1960 up to the present moment.
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen haastatteluharjoituksia

  The corpus contains interview exercises of ethnography students of the University of Helsinki (non-electronic texts).
 • Metatiedot: 2/5

  Corpus inscriptionum Latinarum X

  The tenth volume of Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL X) contains all the ancient Latin inscriptions found in Southern Italy from Southern Latium to Calabria, as well as Sardinia, Sicily and Malta.
 • Metatiedot: 2/5

  Ha-kieliaineisto

  Kenttätyössä kerätty teksti ja äänitteet digitoituina.
 • Metatiedot: 2/5

  Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen kokoelmat

  The archives contain i.a. photos, slides, VHS tape interviews with different artists, transcripts of interviews in non-electronic format, post cards and press cuttings.
 • Metatiedot: 2/5

  Alistus ja konteksti -aineisto

  Alistus ja konteksti -hanketta (2011-2014) varten kerätty suomenkielinen tekstikorpus sisältää erilaisia puhekielelle ominaisia piirteitä tai sisältöä tiivistävää kieltä sisältäviä tekstilajeja (blogikirjoitukset, elokuva-arvostelut, henkilöhaastattelut, kontakti-ilmoitukset, kolumnit, uutisreferaatit, visio-, missio-, ja strategiatekstit) sekä Ison...
 • Metatiedot: 2/5

  Long Second -korpus: Suomen kielen kehittyminen alakoulun valmistavalla luokalla

  Oppijansuomen Long Second -aineisto on yhden lukuvuoden aikana helsinkiläisen alakoulun valmistavassa luokassa kahdesti viikossa videoitu monikielinen luokkahuoneaineisto. Videoidun alakoululuokan pääosallistujat edustavat lähisukukieltämme viroa ja kielinaapuriamme venäjää, mutta aineistossa esiintyy myös kurdin-, makedonian-, latvian- ja...
 • Metatiedot: 2/5

  Ruotsinsuomalaisten haastatteluja, Västerås 2005

  The corpus contains transcripts of interviews made with Finland Swedes in Västerås in 2005 (non-electronic texts).