Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 9 692 aineistoa
Lisää kategorioita…
 • Metatiedot: 3/5

  Maastotietokanta 2010, 1:10 000

  Maastoa ja rakennettua ympäristöä esittävät tiedot on kerätty Maastotietokantaan. Se sisältää tarkimman koko Suomen kattavan maastoa ja sen yksityiskohtia kuvaavan tiedon. Tietosisältö on yhteen sovitettua ja tietoja voidaan yhdistellä käyttötarpeen mukaan. Maastotietokannan tiestöä pidetään ajan tasalla vuosittain. Muiden tietojen ajantasaisuus vaihtelee...
 • Metatiedot: 3/5

  Maastotietokanta 2009, 1:10 000

  Maastoa ja rakennettua ympäristöä esittävät tiedot on kerätty Maastotietokantaan. Se sisältää tarkimman koko Suomen kattavan maastoa ja sen yksityiskohtia kuvaavan tiedon. Tietosisältö on yhteen sovitettua ja tietoja voidaan yhdistellä käyttötarpeen mukaan. Maastotietokannan tiestöä pidetään ajan tasalla vuosittain. Muiden tietojen ajantasaisuus vaihtelee...
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2006, 1:10 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron (sarakkeessa TEKSTI). Tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Koordinaattijärjestelmä: YKJ (EPSG:2393)
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2011, 1:100 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät kuntanumeron ja kunnan nimen suomeksi ja ruotsiksi. Aineisto sisältää erilliset tiedostot myös maakunta- ja aluehallintovirastojen rajoista. Alkuperäinen Maanmittauslaitoksen aineisto oli GML-muodossa, muunnoksen Shape formaattiin on tehnyt Kylli Ek (CSC). Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2013-2014, 1:10 000

  Kuntarajat, maakuntarajat, sekä ELY-keskusten rajat. Ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron ja nimen suomeksi ja ruotsiksi. Tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Aineisto sisältää erilliset tiedostot myös maakunta- ja aluehallintovirastojen rajoista. Alkuperäinen Maanmittauslaitoksen aineisto oli...
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2015, 1:10 000

  Kuntarajat, maakuntarajat, sekä ELY-keskusten rajat. Ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron ja nimen suomeksi ja ruotsiksi. Tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Aineisto sisältää erilliset tiedostot myös maakunta- ja aluehallintovirastojen rajoista. Alkuperäinen Maanmittauslaitoksen aineisto oli...
 • Metatiedot: 3/5

  SMS murrealueet 2015, 1:1 000 000

  Suomen murteiden sanakirjassa murteistoja kuvataan murrealueina, joista osa jakautuu murreryhmiksi. Murreryhmillä voi puolestaan olla vielä alaryhmiä. Aineisto sisältää myös Itä- ja länsimurteiden rajan ja paremman visualisoinnin takaamiseksi myös rantaviivan ja Suomen rajan. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2012, 1:100 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät kuntanumeron ja kunnan nimen suomeksi ja ruotsiksi. Aineisto sisältää erilliset tiedostot myös maakunta- ja aluehallintovirastojen rajoista. Alkuperäinen Maanmittauslaitoksen aineisto oli GML-muodossa, muunnoksen Shape formaattiin on tehnyt Kylli Ek (CSC). Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Paikannimet 2010, 1:20 000

  Paikannimirekisteri sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimeä, niiden tarkistetun kirjoitusasun, kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja tiedot kielen asemasta nimikohteen sijaintikunnassa sekä nimikohteiden sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat kohteen keskipisteen koordinaatit, ja joen tapauksessa sen suun...
 • Metatiedot: 3/5

  Peruskartta, taustaväri 2015, 1:20 000

  Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein. Tämän vuoden peruskartta on saatavilla...
 • Metatiedot: 3/5

  Väestö kunnittain 2015

  Väestön lukumäärätiedot kunnittain. Käytetty kuntajako on viitevuodesta seuraavana vuonna voimassa ollut kuntajako. Aineiston tilastomuuttujia ovat: vaesto - alueen väestömäärä yhteensä 31.12.2015 vaesto_p - alueen väestömäärän osuus (koko maan väestöstä) 31.12.2015 miehet - miesten lukumäärä 31.12.2015 miehet_p - miesten lukumäärä (miehet),...
 • Metatiedot: 3/5

  Kuntien avainluvut 2015, 1:1 000 000

  Aineisto sisältää Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut aineiston, joka on yhdistetty Maanmittauslaitoksen hallintorajat aineiston kuntarajoihin. Kuntarajoista on vielä poistettu merialueet. Aineiston yhdistäminen on tehty CSC:llä. kunta - kuntakoodi nimi - kunnan nimi suomeksi namn - kunnan nimi ruotsiksi vaesto - alueen väestömäärä yhteensä...
 • Metatiedot: 3/5

  Oppilaitokset 2015

  Oppilaitosten sijainti ja nimi, Tilastovuosi 2015. Peruskoulujen, lukioiden ja yhtenäiskoulujen sijainti (x,y) ja nimi poimittuna Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Vuosittain keväällä päivitettävä oppilaitosrekisteri sisältää tietoa oppilaitoksista. Oppilaitosrekisterin oppilaitoksilla tarkoitetaan hallinnollista yksikköä eikä sinänsä...
 • Metatiedot: 3/5

  Asemakaavoitetut alueet 31.12.2012, 1:20 000

  Aineisto käsittää asemakaavoitetun alueen ulkorajauksen vektorimuotoisena. Aineisto kattaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä vuoteen 2000 asti voimassa olleen rakennuslain mukaiset asemakaavat, mutta ei ranta-asemakaavoja. Aineisto ei sisällä yksittäisten asemakaavojen rajauksia, vaan kunnan koko asemakaava-alueen ulkorajan. Koordinaattijärjestelmä:...
 • Metatiedot: 3/5

  Liikenneriskiluokitus 2012, 1:20 000

  Liikennealueiden riskiluokitusaineisto on tuotettu osana Liikenne- ja viestintäministeriön valvomaa VAKSU-projektia, jossa on tehtiin myös WWW-palvelu vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelua varten. Liikennealueiden riskiluokitus on tehty neljässä osassa ja sen on laatinut Maa ja Vesi Oy. Eri vuosina tehdyt riskiluokitusaineistot on luettu SYKEssä...
 • Metatiedot: 3/5

  Keskustat ja kaupan alueet 2010/2012, 250 m

  Aineisto koostuu keskusta-alue ja kaupan alue rajauksista. Keskusta-alueet kuvaavat vuotta 2010 ja keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet vuotta 2012. Rajaukset perustuvat 250 m x 250 m tilastoruutuihin. Molemmat aluerajaukset ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Keskusta-alueet ovat alueita, joissa sijaitsee ympäröivää aluetta selkeästi tiiviimmin...
 • Metatiedot: 3/5

  YKR kaupunkiseudut 2010, 250 m x 250 m

  Valtakunnallisessa yhdyskuntarakenteen seurannassa (YKR) kaupunkiseutu muodostuu suurimpien kaupunkikeskusten keskustaajamasta, siihen fyysisesti ja toiminnallisesti tiiviisti liittyvistä lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä lievealueesta, joka on haja-asutusaluetta. Kaikkiaan Suomessa kaupunkiseutuja on 34, joista kolme on niin sanottuja...
 • Metatiedot: 3/5

  YKR kaupunki-maaseutuluokitus 2010, 1:1 000 000

  Kaupunki-maaseutu-luokitus on paikkatietopohjainen luokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan seitsemään alueluokkaan. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokitus korvaa aiemmin käytössä olleet kaupunki-maaseutu-luokituksen ja maaseudun...
 • Metatiedot: 3/5

  Järvien syvyys 2012, 1:10 000

  Sisävesien (järvet, joet) syvyysaineisto perustuu pääosin ympäristöhallinnon tekemiin syvyysluotauksiin. Luotauspisteaineistosta on SYKEssä johdettu syvyyskäyrät ja -alueet sekä järven maksimisyvyyspiste- aineistot. Järvien luotaus- ja maksimisyvyyspisteisiin sekä syvyysalueisiin on yhdistetty fysiografiatietoja SYKEn ylläpitämästä järvirekisteristä. Nämä...
 • Metatiedot: 3/5

  Asemakaavoitetut alueet 31.12.2011, 1:20 000

  Aineisto käsittää asemakaavoitetun alueen ulkorajauksen vektorimuotoisena. Aineisto kattaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä vuoteen 2000 asti voimassa olleen rakennuslain mukaiset asemakaavat, mutta ei ranta-asemakaavoja. Aineisto ei sisällä yksittäisten asemakaavojen rajauksia, vaan kunnan koko asemakaava-alueen ulkorajan. Koordinaattijärjestelmä: YKJ...