Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Etsi aineistoa

Löytyi 9 644 aineistoa
Lisää kategorioita…
 • Metatiedot: 3/5

  CORINE maanpeite 2006, GeoTIFF

  CORINE Land Cover 2006 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2006. Eurooppalaisessa CLC2006 -projektissa tuotettiin Suomen alueelta vuoden 2006 maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2000-2006 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön....
 • Metatiedot: 3/5

  CORINE maanpeitemuutokset, 0.5ha 2006-2012

  CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto...
 • Metatiedot: 3/5

  CORINE maanpeitemuutokset, 5ha 2006-2012

  CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto...
 • Metatiedot: 3/5

  CORINE maanpeite, lähde-elementti 2012

  CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto...
 • Metatiedot: 3/5

  CORINE maanpeite, 2012, Shape

  CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto...
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2009, 1:10 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron (sarakkeessa kunta) ja nimen suomeksi (NIMI). Tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2008, 1:10 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron (sarakkeessa TEKSTI) ja nimen suomeksi (NIMI). Tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä, eikä kuntien rajoja ole yleistetty. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Natura 2000 2012, 1:20 000

  Natura2000-paikkatietokanta sisältää kaikki Valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura-kohteet ja KHO:n päätöksen perusteella muutetut kohteet. Koordinaattijärjestelmä: YKJ (EPSG:2393)
 • Metatiedot: 3/5

  Asuinalueet 2005, 250 m x 250 m

  SYKEn asuinaluerajaus kuvaa taajamien asuttuja alueita ja on jaettu kolmeen luokkaan talotyypin ja rakentamisen tehokkuuden mukaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan pientaloasutukseen. Koordinaattijärjestelmä: YKJ (EPSG:2393)
 • Metatiedot: 3/5

  YKR, harva ja tiheä taajama-alue 2013, 250 m x 250 m

  Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaus jakautuu tiheään taajama-alueeseen ja harvaan taajama-alueeseen. Tiheä taajama-alue vastaa aluetehokkuudeltaan yleisesti jo rakennettua asemakaavoitettua taajama-aluetta ja harva taajama-alue pääosin asemakaavoittamatonta alhaisen tehokkuuden taajama-aluetta. Harva taajama-alue voi olla keskeneräistä...
 • Metatiedot: 3/5

  Hallintorajat, 2007, 1:100 000

  Kuntarajat, ominaisuustiedot sisältävät mm. kuntanumeron, kunnan nimen ja kuuluvuuden muihin hallintoyksiköihin. Koordinaattijärjestelmä: YKJ (EPSG:2393)
 • Metatiedot: 3/5

  Maankäyttö- ja puustotulkinta 1997, 25 m x 25 m

  Aineisto kuvaa maankäyttöä ja puustoa. Aineisto perustuu ensisijaisesti Landsat satelliittikuviin, mutta osa kohteista on luokiteltu myös MML:n topografisen tietokannan perusteella. Koordinaattijärjestelmä: YKJ (EPSG:2393)
 • Metatiedot: 3/5

  Laserkeilaus, 2008-2016

  Laserpisteaineisto on lentokoneesta laserkeilaamalla tuotettu kolmiulotteinen pistejoukko (pistepilvi). Pistepilvestä voidaan erottaa maanpintaa edustavat laserpulssien osumat sekä muita maanpinnalla olevia kohteita, kuten taloja ja puustoa edustavia pisteitä. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen pistetiheys maanpinnalla on noin 1 piste kahdella...
 • Metatiedot: 4/5

  Carbon balance of different aged Scots pine forests in Southern Finland

  Project Carbo-Age (2000-2002) Measurements of carbon balance by eddy covariance and soil chambers in three different aged Scots pine forests near Hyytiälä forestry field station. The data are combined into one .tar archive which contains following data folders: /Biomass Tree and ground vegetation biomass measurements and soil carbon stocks /Docs General...
 • Metatiedot: 4/5

  Data for Äijälä et al., ACP 2017: Resolving anthropogenic aerosol pollution t...

  Contains de-convolved aerosol mass spectrometer data of air pollution events at SMEAR II station, Finland during 2008-2009. Also includes classification results described in Äijälä et al. (ACP 2017).
 • Metatiedot: 4/5

  Värriö SMEAR I tree gas exchange and diameter change - Pine shoot 0 transpira...

  Title: Pine shoot 0 transpiration Description: Water vapour flux of pine shoot 0 per unit all-sided leaf area, positive sign = emission Variable: F_H2O_tree0 Unit: mg m⁻² s⁻¹ Source: Automated chamber & Li-Cor Li-840 gas analyser Category: Tree
 • Metatiedot: 4/5

  Värriö SMEAR I tree gas exchange and diameter change - Pine shoot 0 CO2 excha...

  Title: Pine shoot 0 CO2 exchange Description: CO2 exchange of pine shoot 0 per unit all-sided leaf area, positive sign = uptake Variable: F_CO2_tree0 Unit: µg m⁻² s⁻¹ Source: Automated chamber & Li-Cor Li-840 gas analyser Category: Tree
 • Metatiedot: 4/5

  Hyytiälä SMEAR II meteorology, gases and soil - Wind direction 50.4 m - 2001

  Title: Wind direction 50.4 m Description: Horizontal wind direction at 50.4 m height Variable: WD504 Unit: ° Source: Vector W200P wind vane Category: Meteorology
 • Metatiedot: 4/5

  Hyytiälä SMEAR II eddy radiation tower - Evapotranspiration quality (2) - 2013

  Title: Evapotranspiration quality (2) Description: Quality class flag for evapotranspiration, radiation tower 23 m height, secondary flux measuring setup Variable: Qc_E_radtow Unit: Source: Gill Solent HS1199 anemometer/thermometer & LI-COR LI-6262 gas analyzer Category: Flux
 • Metatiedot: 4/5

  Hyytiälä SMEAR II eddy radiation tower - Evapotranspiration quality (2) - 2014

  Title: Evapotranspiration quality (2) Description: Quality class flag for evapotranspiration, radiation tower 23 m height, secondary flux measuring setup Variable: Qc_E_radtow Unit: Source: Gill Solent HS1199 anemometer/thermometer & LI-COR LI-6262 gas analyzer Category: Flux