Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

TÄRKEÄÄ TIETOA ETSIMEN KÄYTÖSTÄ! Vanha Etsin -palvelu (etsin.avointiede.fi) siirtyy osaksi uudistettua Etsin -palvelua (etsin.fairdata.fi) heinäkuun alussa 2019. CSC siirtää kaikki vanhassa Etsimessä JULKAISTUT aineistot uuteen Etsimeen.
Aineistojen kuvailu päättyy vanhassa Etsimessä 12.6.2019. Aineistot kuvailaan jatkossa uuteen Etsimeen uuden Qvain -palvelun avulla, joka otetaan käyttöön heinäkuun 2019 alussa.
Huom! Muista julkaista aineistosi, jos haluat niiden siirtyvän uuteen Etsimeen.

Etsi aineistoa

Löytyi 8 aineistoa
 • Metatiedot: 2/5

  Vähittäiskaupan toimipaikat

  Vähittäiskaupan toimipaikat -aineisto kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin kaikkien myymälöissä tapahtuvan vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat. Aineisto on vuodelta 2015. Toimialaluokitus on vuodelta 2008. Vähittäiskauppa-aineistosta on tuotettu erillinen päivittäistavarakauppa-aineisto, joka kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja...
 • Metatiedot: 2/5

  Rakennusperinnön inventointi kohteet ja alueet

  Aineisto sisältää sekä maakunnalliset että paikalliset rakennuskannan inventointikohteet ja -alueet. Maakunnalliseen aineistoon on digitoitu maakuntakaavoitusta palvelevat maakuntaliittojen teettämät inventoinnit ja paikalliseen aineistoon on digitoitu paikalliset inventoinnit kuten esim. kuntien teettämät kuntakohtaiset tai kaava-alueen inventoinnit sekä...
 • Metatiedot: 2/5

  Rakennusperinnön hoitoavustushakemukset

  Aineisto sisältää pistemäiset sekä myönnetyt että hylätyt rakennusperinnön hoitoavustushakemukset. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto on osa ELY-keskusten...
 • Metatiedot: 2/5

  Rakennussuojelu

  Aineisto sisältä lailla rakennusperinnön suojelemisesta ja sitä edeltäneellä rakennussuojelulailla suojellut kohteet ja alueet. Aineisto sisältää myös vireillä olevat sekä hylätyn päätöksen saaneet kohteet ja alueet. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia...
 • Metatiedot: 2/5

  Asuinrakennusten tiheys (rakennusta/km2)

  Asuinrakennusten tiheys kuvaa yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän ruututietojen mukaan asuinkäytössä olevien rakennusten lukumäärää 250x250 metrin vierekkäisissä ruuduissa suhteessa näin muodostuvan alueeseen. Yksikkönä käytetään rakennusta/neliökilometri. Laskenta perustuu aineistoon, jossa on mukana ruudut, joissa on asuinrakennuksia tai joiden...
 • Metatiedot: 2/5

  ARA-rakennukset

  Aineisto sisältää ARA:n käyttö- la luovutusrajoitusten alaiset rakennukset sekä rajoituksista vapautuneet ja vapautetut rakennukset. Aineistossa ovat mukana vain valmiit rakennukset. Rakennuksen valmistumisvuosi on arvioitu lisäämällä lainapäätösvuoteen kaksi vuotta. Aineistosta on jätetty pois rakennukset, joiden käytössäolotilanne on rakennus- ja...
 • Metatiedot: 2/5

  Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot RHR

  Aineiston käyttöoikeus on Suomen Ympäristökeskuksella (SYKE), Ympäristöministeriöllä (YM), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA), sekä valtion aluehallinnon osalta Aluevirastoilla (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Laaja tietosisältö on käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä myös muille viranomaisille....
 • Metatiedot: 3/5

  Yleiskartta 2010, 1:4 500 000

  Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:4 500 000 on koko Suomen kattava yleiskartta-aineisto. Yleiskartta 1:4 500 000 on tehty yleistämällä Yleiskartta 1:1 milj. aineistoa, Nimistön Karttanimet tuotteesta sekä Kuntajako 1:4,5 milj. tuotteesta. Yleiskartta 1: 4 500 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto, nimistö ja hallintorajat....