Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

Kotimaisten kielten keskus, Institute for the Languages of Finland

Seuraajat 0

Etsi aineistoja

Löytyi 8 aineistoa
 • Metatiedot: 3/5

  Pitäjät, Suomi, Viro, ym rajaalueet 1938, 1:1 000 000

  Murretutkimuksessa käytettävä aluejako, joka on lähellä kuntajakoa vuonna ca 1938. Aineistosta sisältää Suomen alueen vuonna 1938, Viron ja osia naapurimaista. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  Pitäjät, Suomi 1938, 1:1 000 000

  Murretutkimuksessä käytettävä aluejako, joka on lähellä kuntajakoa vuonna ca 1938. Aineisto sisältää Suomen alueen vuonna 1938. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 3/5

  SMS murrealueet 2015, 1:1 000 000

  Suomen murteiden sanakirjassa murteistoja kuvataan murrealueina, joista osa jakautuu murreryhmiksi. Murreryhmillä voi puolestaan olla vielä alaryhmiä. Aineisto sisältää myös Itä- ja länsimurteiden rajan ja paremman visualisoinnin takaamiseksi myös rantaviivan ja Suomen rajan. Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metatiedot: 5/5

  Suomen murteiden sanakirjan levikkikartat

  Kotimaisten kielten keskuksessa toimitetaan Suomen murteiden sanakirjaa. Toimitustyön yhteydessä laaditaan valikoidusti murresanojen levikkikarttoja. Levikkikartta kuvaa Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmista saadut luotettavat sanatiedot pitäjittäin. Lisätietoja levikkikartoista: http://kaino.kotus.fi/sms/?p=help#levikkikartat Aineisto on...
 • Metatiedot: 5/5

  Svenska ortnamn i Finland

  Svenska Ortnamn i Finland (SOF) on Kotimaisten kielten keskuksen toimittama julkaisu, johon on koottu Suomen keskeinen ruotsinkielinen nimistö suomenkielisine rinnakkaisnimineen. Aineiston käyttöliittymä: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/ Lisätietoja SOFista: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/?a=omsof Aineisto on käytettävissä avointen...
 • Metatiedot: 5/5

  Paikannimikartasto

  Paikannimikartasto on Suomen suomenkielisten paikannimien levikkejä esittelevä sähköinen kartasto, johon nimitiedot on poimittu Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston kokoelmista vuosina 1997–2002. Kartasto sisältää yhteensä 234 keskeistä paikannimielementtiä. Nimiesiintymiä aineistossa on yhteensä noin 90 000. Aineiston käyttöliittymä:...
 • Metatiedot: 5/5

  Itämerensuomalainen kielikartasto (IMSK)

  IMSK on syntynyt suomalais-virolais-karjalaisena yhteistyöhankkeena ja ilmestynyt painettuna kolmessa osassa vuosina 2004, 2007 ja 2010. Tietokantamuotoiseksi aineistoksi kartasto on muokattu vuosina 2013 ja 2014. IMSK keskittyy pääasiassa sanastoilmiöihin, ja sen tavoitteena on kuvata itämerensuomalaisten kielten keskinäisiä suhteita sekä kontakteja...
 • Metatiedot: 5/5

  Kettusen murrekartasto

  Kettusen kartasto kuvaa suomen murteiden äänne- ja muoto-opillisia piirteitä. Murrekartasto on ilmestynyt alun perin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantaman Suomen murteet ‑teossarjan osana. I osassa (1930) Kettunen julkaisi keräämiään murrenäytteitä, II osassa (1930) hän kuvasi suomen murrealueet, ja III osa (1940) on kahteen niteeseen jakautuva...