Skip to content
Research data finder
FI|EN

Suomen ympäristökeskus

Followers 0

Search for datasets

320 datasets found
 • Metadata: 3/5

  CORINE land cover, source, 2000

  CORINE Land Cover 2000 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2000, and it's changes from 2000 to 2000. The data was produced as a part of the European CLC 2000 project. Dataset includes several spatial layers: CLC raster (resolution of 25x25 m) and one in CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100...
 • Metadata: 3/5

  CORINE land cover, age, 2012

  CORINE Land Cover 2012 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2012, and its changes from 2006 to 2012. The data was produced as a part of the European Gioland 2012 project. Dataset includes several spatial layers: CLC raster (resolution of 20x20 m) CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100 m)....
 • Metadata: 3/5

  YKR densely built-up areas, 2015, 250 m x 250 m

  These are the official borders for densely built-up areas, that are used by Statistics Finland. The areas must have at least 200 inhabitants. The borders are based on 250 x 250 m grid statistics. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  YKR densely built-up areas, 2014, 250 m x 250 m

  These are the official borders for densely built-up areas, that are used by Statistics Finland. The areas must have at least 200 inhabitants. The borders are based on 250 x 250 m grid statistics. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  CORINE land cover, age 2006, GeoTIFF

  CORINE Land Cover 2006 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2006, and it's changes from 2000 to 2006. The data was produced as a part of the European CLC 2006 project. Dataset includes several spatial layers: CLC raster (resolution of 25x25 m) and one in CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100...
 • Metadata: 3/5

  Residential areas 2010, 250 m x 250 m

  Residential areas describe densely populated areas, and are divided into three categories based on building types and density: apartment house, single-family house and sparsely built single-family house areas. Coordinate Reference System: YKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
 • Metadata: 3/5

  Areas with local detailed plans 31.12.2015, 1:20 000

  This dataset includes total area of detailed planned areas, but not footprints of single detail plans. It also does not contain coastal detail plans. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  YKR zones 2015, 250 m x 250 m

  YKR zones are is a classification inside urban regions to pedestrian, public transport and car zones. It is based on 250 x 250m grids statistics (YKR) and distance to the city centre and availability of public transport. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  Residential areas 2016, 250 m x 250 m

  Residential areas describe densely populated areas, and are divided into three categories based on building types and density: apartment house, single-family house and sparsely built single-family house areas. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 4/5

  FIN-Benthic

  This is a dataset for automatic fine-grained classification of benthic macroinvertebrates. There are 15,074 images from 64 categories. The number of images per category varies from 577 to 7. For each image, we provide: -Original image, varying size, png -Object mask for the original image, png -Cropped image scaled to 256x256 pixels, png -30 different...
 • Metadata: 2/5

  Corine maanpeite 2006

  CORINE Land Cover 2006 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2006. Eurooppalaisessa CLC2006 -projektissa tuotettiin Suomen alueelta vuoden 2006 maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2000-2006 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön....
 • Metadata: 2/5

  Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettujen yleiskaavojen rasterit

  Aineisto käsittää vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Siten aineisto kattaa ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustojen hyväksymät yleiskaavat siltä osin, kuin niiden alueet on alistettu vahvistettaviksi ja ne ovat tulleet voimaan. Valitusprosessien keston takia aineiston viimeinen yleiskaava vahvistui huhtikuun lopussa 2006. Vahvistettujen...
 • Metadata: 2/5

  Corine Land Cover 2006

  CORINE Land Cover 2006 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2006, and it's changes from 2000 to 2006. The data was produced as a part of the European CLC 2006 project. Dataset includes several spatial layers: • CLC raster (resolution of 25x25 m) and one in • CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum...
 • Metadata: 2/5

  vesienhoitoalueiden seurantapaikat, Pohjavesi

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pohjavesien seuranta on järjestettävä niin, että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Vesienhoidosta annetun asetuksen (1040/2006) mukaisesti seurantaohjelmassa on oltava riittävästi seuranpaikkoja, jotta pohjavesien tila ja tilan luontainen...
 • Metadata: 2/5

  Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun,...
 • Metadata: 2/5

  Tulvariskialueet

  Paikkatietoaineisto sisältää maa- ja metsätalousministeriön 20.12.2011 nimeämät vesistö- ja meritulvien merkittävät tulvariskialueet. Alueiden rajauksissa on otettu huomioon tulvakartoituksen tarpeet. Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tapahtui tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Arvioinnin tekivät vesistö- ja meritulvien osalta...
 • Metadata: 2/5

  Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet

  Vuoden 2007 EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen melualueet. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
 • Metadata: 2/5

  MRL:n mukaisten yleiskaavojen ulkorajaukset

  Aineisto sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vuodesta 2001 lähtien hyväksyttyjen yleiskaavojen ulkorajat vektorimuotoisina. Aineisto sisältää kaavamuutoksista uusimman tilanteen siten, että päällekkäisiä alueita ei ole.
 • Metadata: 2/5

  Bathing Waters

  The Bathing Waters dataset, includes information on those bathing water areas that are monitored in accordance to the EU bathing water directive. In Finland areas with more than 100 visitors per day are included in the monitoring programme. The dataset is originally produced by the Kansanterveyslaitos (KTL) and it has been later corrected in Finnish...
 • Metadata: 2/5

  VELMU lajihavainnot

  VELMU LAJIHAVAINNOT Aineisto sisältää suuren joukon VELMU- ohjelmassa kerättyjä lajihavaintotietoja. Lajihavainnot on ryhmitelty eliöryhmittäin: putkilokasvit, levät, vesisammalet, pohjaeläimet ja bakteerit ja ne on esitetty lajien suomenkielisillä nimillä. Aineisto sisältää lajihavainnon lisäksi näytteenottoajankohdan, näytteenottomenetelmän sekä lajin...