Skip to content
Research data finder
FI|EN

Kotimaisten kielten keskus, Institute for the Languages of Finland

Followers 0

Search for datasets

8 datasets found
 • Metadata: 3/5

  Parishes, Finland, Estonia and other areas 1938, 1:1 000 000

  Parishes (socken/pitäjäs) are areas used in dialect research. These are close to the adminstrative borders in ca 1938. This dataset data for Finland's area as in 1938, Estonia and some areas in other neighbouring countries. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  Parishes, Finland 1938, 1:1 000 000

  Parishes (socken/pitäjäs) are areas used in dialect research. These are close to the adminstrative borders in ca 1938. This dataset includes data for Finland area as in 1938. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 3/5

  SMS Dialect areas 2015, 1:1 000 000

  The dictionary of Finnish dialects divides Finland into dialect areas and subareas. This dataset includes also the boundary of east-west dialects, and for better visualization also coastline and national border. Coordinate Reference System: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • Metadata: 5/5

  Suomen murteiden sanakirjan levikkikartat

  Kotimaisten kielten keskuksessa toimitetaan Suomen murteiden sanakirjaa. Toimitustyön yhteydessä laaditaan valikoidusti murresanojen levikkikarttoja. Levikkikartta kuvaa Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmista saadut luotettavat sanatiedot pitäjittäin. Lisätietoja levikkikartoista: http://kaino.kotus.fi/sms/?p=help#levikkikartat Aineisto on...
 • Metadata: 5/5

  Svenska ortnamn i Finland

  Svenska Ortnamn i Finland (SOF) on Kotimaisten kielten keskuksen toimittama julkaisu, johon on koottu Suomen keskeinen ruotsinkielinen nimistö suomenkielisine rinnakkaisnimineen. Aineiston käyttöliittymä: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/ Lisätietoja SOFista: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/?a=omsof Aineisto on käytettävissä avointen...
 • Metadata: 5/5

  Paikannimikartasto

  Paikannimikartasto on Suomen suomenkielisten paikannimien levikkejä esittelevä sähköinen kartasto, johon nimitiedot on poimittu Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston kokoelmista vuosina 1997–2002. Kartasto sisältää yhteensä 234 keskeistä paikannimielementtiä. Nimiesiintymiä aineistossa on yhteensä noin 90 000. Aineiston käyttöliittymä:...
 • Metadata: 5/5

  Itämerensuomalainen kielikartasto (IMSK)

  IMSK on syntynyt suomalais-virolais-karjalaisena yhteistyöhankkeena ja ilmestynyt painettuna kolmessa osassa vuosina 2004, 2007 ja 2010. Tietokantamuotoiseksi aineistoksi kartasto on muokattu vuosina 2013 ja 2014. IMSK keskittyy pääasiassa sanastoilmiöihin, ja sen tavoitteena on kuvata itämerensuomalaisten kielten keskinäisiä suhteita sekä kontakteja...
 • Metadata: 5/5

  Kettusen murrekartasto

  Kettusen kartasto kuvaa suomen murteiden äänne- ja muoto-opillisia piirteitä. Murrekartasto on ilmestynyt alun perin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantaman Suomen murteet ‑teossarjan osana. I osassa (1930) Kettunen julkaisi keräämiään murrenäytteitä, II osassa (1930) hän kuvasi suomen murrealueet, ja III osa (1940) on kahteen niteeseen jakautuva...